Auto-prestavby.cz

Výměna řadičky DSG v Superbu III za řadičku z Kodiaqa

Výměna řadičky DSG v Superbu III za řadičku z Kodiaqa

1.     Pořídit volič z Kodiaqa…Já mám  566713123DEXY, existuje více variant, např se 4×4 je to  566064220AYDK a bez 4×4 566064220YDK

2.     Ze všeho nejdříve je nutné sundat manžetu voliče z Kodiaqa. Převlékneme kůži přes hlavici voliče ve směru šipky. Ukáže se příruba, která se navléká na řídící tyč ve voze a takový lichoběžník, který drží kůži právě na této přírubě. Tento “lichoběžník“ je nutné dát pryč a jedná se asi o nejsložitější úkol celé akce, protože při tomto manévru může dojít k poškození. Je třeba tedy postupovat s co největší opatrností.

3.     Přírubu si nějakým drátkem stáhneme, tak aby se stáhla celá k sobě. Pozor ať se to nepřežene a nezkroutí se přes sebe.

4.     A teď nějaká fotka, co by nemělo nastat. Červený kroužek je právě to přetažení, kdy se příruba kroutí. Oranžová je to co se nesmí udělat při páčení onoho lichoběžníku pryč, protože při tomto páčení si poškodíte okrasný chrómový kroužek a je po celé kráse.

5.     Sundání lichoběžníku, je nejlepší pomocí svěráku a ochranného materiálu proti většímu  poškození. Chytneme volič přes lichoběžník do svěráku a postupným páčením vytáhneme hlavici přes přírubu z onoho lichoběžníku.

6.     Nyní je nutné demontovat originální volič z vozu. Vypáčit rámeček a to nejlépe ten lesklý černý. Následně až pak rámeček, který drží kůži

7.     Převlékneme kůži přes hlavici páky a objeví se O kroužek, který fixuje celý volič k řídící tyči. Je třeba buď speciálních kleští na rozevírání takovýchto prvků. Nebo tenké kombinačky a trošku pevnější nervy a větší sílu aby kroužek povolil. Musí se rozevřít hodně, tak aby se volně pohyboval, či nejlépe aby přepadl přes plastovou přírubu voliče dolů.

8.     Teď je nutné uvolnit hlavici z řídící tyče. Buď sundáme krytku hlavice a pod ni se ukáže konec řídící tyče, a v něm zacvaknuté tlačítko přes takovou osičku. Aby se uvolnil tento spoj je nejlepší tlačítko místo zmáčknutí vytáhnout v opačném směru…jde to docela daleko, až do fáze kdy se zasekne a tím pádem se uvolní. Popř. použít malý šroubovák a spojení uvolnit z vrchu…i v tomto případě je třeba tlačítko vyvracet, aby se tomu pomohlo.

9.     V případě, že je vše uvolněno, lze volič vytáhnout z řídící tyče nahoru. Nyní je nutné označit si polohu kůže oproti lichoběžníku a oproti plastovému rámečku. Je to z důvodu toho, že rámeček není oboustranný a lze ho vrátit do středové konzole pouze v jednom jediném směru. Povedlo se mi to na prvním voze a přišel jsem na to bohužel až když bylo vše zpětně zafixované 🙁

10.  Nyní zopakujeme pro originální volič to samé co pro volič z Kodiaqa v bodě 5.

11.  Originální kůži navlečeme na volič z Kodiaqa a zafixujeme lichoběžníkem. Zde je potřeba věnovat pozornost, aby zafixování proběhlo v pořádku, kůže se nikde nekrabatila, či nekroutila a hlavně aby směr odpovídal značkám na kůži z bodu 9. Doporučuji několikrát zkontrolovat, kůži přetáhnout a otestovat vizuelně ve vozidle, než bude docházet ke zpětné montáži do vozu.

12.  V případě, že jsme si jistí správnou montáží kůže na nový volič, přistoupíme ke zpětné montáži do vozu. Nový volič, je třeba do vozidla montovat s vycvaknutým pojistným tlačítkem. To uděláte pomocí plastového táhla, který byl dodán s novým voličem. Jakmile je tlačítko vycvaknuté, stačí pouze nasadit nový volič na řídící tyč až do nejnižší pozice. To že se to povedlo správně otestujete tím, že zmáčknete tlačítko a lze jednoduše volit režimy.

13.  Nyní je třeba zafixovat přes O koružek nový volič k řídící tyči, tak aby se neotáčel, nevysouval, apod.

14.  Zacvakneme všechny rámečky zpátky do svých pozic a je hotovo.

Zdroj : forum

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Aktivace Sport Layout v Audi Virtual Cockpit

Aktivace rozložení sportovních hodin je možná při přidání nového počítadla do vozu (FPK – Frei Programmierbares Kombiinstrument ). Před překročením 100km prahu si můžeme libovolně nastavit dojezd a zvolit, zda bude

Read More »

Další naše realizace

Copyright © JT Autoprestavby 2001-2024 Auto-prestavby.cz