Auto-prestavby.cz

Servisní poloha stěračů

Návod

1. Páčku stěračů dejte do pozice “vypnuto” 2. Zapněte a poté vypněte zapalování (první poloha klíčku / stisk startovacího tlačítka bez spojky/brzdy) 3. Páčku stěračů dejte do spodní polohy “jednoho stěru” a držte ji do vyjetí stěračů 4. Proveďte údržbu/servis stěračů v servisní poloze Stěrače se do původní polohy vrátí buď po podržení páčky ve stejné poloze po nastartování, nebo automaticky po rozjetí při dosažení rychlosti 20 km/h.

Copyright © JT Autoprestavby 2001-2024 Auto-prestavby.cz