Návod

1. Páčku stěračů dejte do pozice „vypnuto“
2. Zapněte a poté vypněte zapalování (první poloha klíčku / stisk startovacího tlačítka bez spojky/brzdy)
3. Páčku stěračů dejte do spodní polohy „jednoho stěru“ a držte ji do vyjetí stěračů
4. Proveďte údržbu/servis stěračů v servisní poloze

Stěrače se do původní polohy vrátí buď po podržení páčky ve stejné poloze po nastartování, nebo automaticky po rozjetí při dosažení rychlosti 20 km/h.