Auto-prestavby.cz

Návod na resetování olejového intervalu nebo insekce

Návod

Resetování olejového intervalu

1. Na budíkách zmáčkneme a držíme tlačítko “0.0 / SET” (na straně tlačítka “SET”) 2. Otočíme klíčkem / zmáčkneme startovací tlačítko (bez spojky), pustíme tlačítko “0.0 / SET” 3. Počkáme na zobrazení hlášky na displeji: “VYNULOVAT OLEJOVÝ SERVIS?” 4. Při této hlášce stisknutím tlačítka “0.0 / SET” vynulování potvrdíme 5. Auto potvrdí úspěšný restart zobrazením zprávy “Olejový servis vynulován.” 6. Vypneme zapalování

Resetování servisního intervalu

1. Na budíkách zmáčkneme a držíme tlačítko “0.0 / SET” (na straně tlačítka “SET”) 2. Otočíme klíčkem / zmáčkneme startovací tlačítko (bez spojky), pustíme tlačítko “0.0 / SET” 3. Počkáme na zobrazení hlášky na displeji: “VYNULOVAT PROHLÍDKU?” 4. Při této hlášce stisknutím tlačítka “0.0 / SET” vynulování potvrdíme 5. Auto potvrdí úspěšný restart zobrazením zprávy “Servis vynulován.” 6. Vypneme zapalování UPOZORNĚNÍ: Ručním restartováním olejového intervalu automaticky přecházíte na pevný interval 15 tisíc km. Proměnlivý interval nelze takto restartovat.

Copyright © JT Autoprestavby 2001-2024 Auto-prestavby.cz