Návod

Resetování olejového intervalu

1. Na budíkách zmáčkneme a držíme tlačítko „0.0 / SET“ (na straně tlačítka „SET“)
2. Otočíme klíčkem / zmáčkneme startovací tlačítko (bez spojky), pustíme tlačítko „0.0 / SET“
3. Počkáme na zobrazení hlášky na displeji: „VYNULOVAT OLEJOVÝ SERVIS?“
4. Při této hlášce stisknutím tlačítka „0.0 / SET“ vynulování potvrdíme
5. Auto potvrdí úspěšný restart zobrazením zprávy „Olejový servis vynulován.“
6. Vypneme zapalování

Resetování servisního intervalu

1. Na budíkách zmáčkneme a držíme tlačítko „0.0 / SET“ (na straně tlačítka „SET“)
2. Otočíme klíčkem / zmáčkneme startovací tlačítko (bez spojky), pustíme tlačítko „0.0 / SET“
3. Počkáme na zobrazení hlášky na displeji: „VYNULOVAT PROHLÍDKU?“
4. Při této hlášce stisknutím tlačítka „0.0 / SET“ vynulování potvrdíme
5. Auto potvrdí úspěšný restart zobrazením zprávy „Servis vynulován.“
6. Vypneme zapalování

UPOZORNĚNÍ: Ručním restartováním olejového intervalu automaticky přecházíte na pevný interval 15 tisíc km. Proměnlivý interval nelze takto restartovat.